Thai Nguyen

Obituary of Thai Huu Nguyen

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng bà con thân quyến và bạn bè xa gần: con, cháu, anh, em của chúng tôi là:

 

Nguyễn Hữu Thái

 

Sinh ngày 18 tháng 02 năm 1988 

Sài Gòn, Việt Nam

Thường trú tại Falls Church, VA 22042

 

Tạ thế lúc 5:00 giờ sáng, ngày 2 tháng 3 năm 2022 tại tư gia

Hưởng thọ 34 tuổi

 

 

Tang lễ sẽ được cử hành tại:

Tịnh Xá Ngọc Chơn

7306 Camp Alger Ave, Falls Church, VA 22042

 

 

Lịch Trình Tang Lễ:

 

       • Hỏa Táng và thân nhân thăm viếng ngày: 7 tháng 3 năm 2022

 

       • Sau đó di cốt sẽ đươc đưa về Tịnh Xá Ngọc Chơn

 

 

 

Mẹ:                             Lê Thị Hồng Nhung (USA)

 

Anh:                           Nguyễn Hữu Thông (USA)

 

Cùng các Cô, Chú, Dì, Dượng, Anh, Chị, Em, cùng các thân bằng quyến thuộc.

 

 

Tang gia đồng khấp báo

 

Cáo phó này thay thế thiệp tang

Xin Miễn Phúng Điếu, Xin Miễ

A Memorial Tree was planted for Thai
We are deeply sorry for your loss ~ the staff at Direct Cremation Svcs of VA - Chantilly
Share Your Memory of
Thai